Projectenwerk is een projectbureau, specifiek voor de zorgsector, waar bevlogen mensen met hun hoofd, vanuit het hart
en met daadkrachtige handen aan de slag gaan.
Projectenwerk: organiseert | stuurt aan | ondersteunt en faciliteert van begin tot eind | ontzorgt!

Wij bieden projectleiding en projectondersteuning voor uitvoering van projecten in de zorg- en dienstverlening.
Projectenwerk is een samenwerkingsverband van diverse professionals die samen projecten oppakken en uitvoeren. Projectleiders, projectassistenten, vormgevers, HRM-expertise… Wat nodig is, vliegen we in. We bundelen de krachten en brengen de juiste mensen samen om uw project te geven wat het nodig heeft.

 

Projectenwerk bestaat uit een flexibel team van gedreven, zelfstandige professionals die elkaar in de dagelijkse praktijk tegenkwamen en zich wilden verbinden voor de toekomst vanwege de succesvolle samenwerking. Inmiddels heeft het team van Projectenwerk talloze projecten uitgevoerd en hebben we steeds meer professionals aan ons weten te verbinden. Ons team wisselt van samenstelling en omvang, afhankelijk van de aard van het project en de hoeveelheid werk. Immers, ieder project is uniek. Voor ieder project vormen we dát team dat het project nodig heeft.